Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het gebruik van de webwinkel van Supportersvereniging Ajax is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. U wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te nemen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel 
Deze webwinkel is bedoeld om leden en niet-leden in de gelegenheid te stellen een aankoop te doen ten gunste van de Supportersvereniging Ajax. De verkopen worden gebruikt om de meerkosten te financieren, die het betreffende product/dienst met zich mee brengt.

Gebruik 
Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze webwinkel, maar dit garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom kan Supportersvereniging Ajax niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de webwinkel of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Supportersvereniging Ajax kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de webwinkel of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma's. 

Betaling
U kunt binnen de webwinkel van de Supportersvereniging Ajax kiezen uit drie betaalmogelijkheden: iDeal, Paypal of Mastercard. Afhankelijk van de betaalmogelijkheid kunnen er extra transactiekosten in rekening worden gebracht.