Busreglement Supportersvereniging Ajax

Busreglement Supportersvereniging Ajax

1) Door het kopen van een buskaart (of anderszins reserveren van een busplaats) voor de door ons georganiseerde busreizen accepteert de deelnemer automatisch dit busreglement en gaat hij/zij akkoord met eventuele fouillering door stewards, veiligheidsfunctionarissen of politie.

2) Voor de heenreis kunnen clubcards, buskaarten, omwisselbiljetten en / of reserveringen gecontroleerd worden. Zonder clubcard,geldige en betaalde buskaart, omwisselbiljet en/of reservering is er geen recht op toegang op de bus.

3) Op de heenreis kunnen mede gebrachte tassen e.d. op inhoud gecontroleerd worden. Deelnemers kunnen gelast worden hierop bepaalde zaken te verwijderen c.q. de tas achter te laten.  

4) Bij te laat arriveren bij het vertrekpunt van de betreffende bus op zowel heen- als terugreis kan geen aanspraak op restitutie van gemaakte kosten of de prijs van de busreis (inclusief toegang tot het stadion) gemaakt worden.

5) De aanwijzingen van de reisleiding, (bus)steward(s)en chauffeur dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.

6) het is de deelnemers verboden: 

  • Vuurwerk of andere in het stadion verboden artikelen mee te nemen
  • Verdovende middelen mee te nemen en of te gebruiken
  • Vlaggen, spandoeken en/of andere attributen in of aan de bus te hangen tegen de richtlijnen van organisatie, steward(s) en /of politie
  • Luiken en/of ramen in de bus te openen c.q uit luiken of ramen te hangen
  • Op leuningen plaats te nemen, of met de voeten zitplaatsen te betreden
  • Afval en/of andere voorwerpen uit de bus te gooien dan wel op andere plaatsen dan de daarvoor bedoeld plaatsen te deponeren. In de bus zijn daarvoor voldoende vuilniszakken aanwezig.
  • Zich te gedragen op een wijze waaraan (door de plaatselijke ordediensten, reisleiding, of andere) aanstoot genomen kan worden
  • Op enigerlei wijze het functioneren van de door de organisatie ingezette functionarissen te belemmeren.

7) In geval van wangedrag gedurende de reis kan verwijdering uit de bus volgen.

Bij weigering de bus te verlaten dan wel de richtlijnen van reisleiding, stewards en/of chauffeur op te volgen zal de bus naar de dichtst bij zijnde politiepost worden gedirigeerd ter assistentie. De organisatie noch voornoemde functionarissen zijn aansprakelijk voor financiële of andere consequenties van dien of de hieruit voortvloeiende schade aan derden (reiskosten, niet benutte toegangskaarten, niet of niet tijdig ter bestemming arriveren). Zie ook artikel 9.

8) Bij diefstal of vechtpartijen (en andere vormen van wangedrag) zal door de organisatie en/of haar functionarissen altijd onverwijld de politie worden ingeschakeld. De reis zal dan zonder de betrokkenen worden voortgezet. De organisatie noch voornoemde functionarissen zijn aansprakelijk voor financiële of andere consequenties van dien of de hieruit voortvloeiende schade aan derden (reiskosten, niet benutte toegangskaarten, niet of niet tijdig ter bestemming arriveren). Zie ook artikel 9

9) De organisatie noch voornoemde functionarissen zijn aansprakelijk voor financiële of andere consequenties van wangedrag door deelnemers, of (de hieruit voortvloeiende) eventuele schade; deze zal rechtstreeks op de betreffende deelnemer(s) verhaald (moeten) worden. De organisatie en de reisleiding behoudt zich het recht voor hiervoor persoonlijke gegevens van deelnemers ter beschikking te stellen.

10) In gevallen waarin het reglement noch de wet voorziet, beslist de reisleiding, de organisatie c.q. de opdrachtgever.